fa-IRen-US

   
 

Compare

 
 

مقایسه ورق های یوفو با سایر ورق های ساختمانی 
در زیر به مقایسه ورق های یوفو با سایر ورق های ساختمانی پرداخته شده است.
جامع ترین خصوصیت ورق های یوفو مقاومت بالا در برابر حرارت و آتش می باشند؛ این ورق ها دمای 1300 درجه سانتیگراد را تا 90 دقیقه به راحتی تحمل میکند همچنین حرارت در ورق ها ایجاد دود نمی کند.
ورق های یوفو عایق رطوبت هستند و حشرات موزی توانایی نفوذ به ورق ها را ندارند. وزن نسبتا سبک و عدم انقباض و انبساط در برابر تغییر شرایط جوی از دیگر مزایای مورد توجه این ورق ها نسبت به سایر ورق ها می باشد.

 

 
   

 

 

 

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2017